O nas |  Regulamin | 
w koszyku: 0 wartość: 0,00 zł Zobacz koszyk
Zaloguj się   Nie masz konta? Zarejestruj się

Regulamin Sklepu on-line Thalgo Poland Sp. z o.o.

Informacje Ogólne

 1. Właścicielem Internetowego Sklepu Thalgo.pl, zwanego dalej Sklepem on-line jest:

Thalgo Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Szkolna 12
05-816 Michałowice
NIP: 534-18-74-702

e-mail: sklep@thalgo.pl

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady dotyczące sprzedaży produktów w Sklepie on-line Thalgo Poland Sp. z o.o.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie on-line jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
 3. Thalgo Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu on-line.

II. Oferta

 1. Przedmiotem sprzedaży są kosmetyki detaliczne oferowane przez Thalgo Poland Sp. z o.o., zaprezentowane jako oferta Sklepu on-line w momencie składania zamówienia.
 2. Thalgo Poland Sp. z o.o. gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów oraz ich oryginalność, i podlegają wszelkim europejskim rygorom związanym z dopuszczeniem produktów do obrotu. Informacje zawarte na stronach Sklepu on-line są okresowo weryfikowane i aktualizowane. Tym samym Thalgo Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zawarte na witrynie Sklepu on-line informacje o produktach i ich właściwościach są aktualne.
 3. Prezentowana w Sklepie on-line informacja o dostępności produktów jest informacją aktualną na czas, w którym dokonywane są zakupy. Jeżeli produkt jest niedostępny – Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (BOK, e-mail: sklep@thalgo.pl ), gdzie uzyska informacje o warunkach i terminie dostępności produktu.
 4. Ceny produktów mogą ulegać zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy produktów zamówionych wcześniej przez Klienta Sklepu on-line, ich cena pozostaje niezmienna.
 5. Prezentowane w Sklepie on-line ceny produktów są cenami brutto, podanymi w polskich złotych.

III. Zamówienia i Realizacja

1.       Warunkiem koniecznym do realizacji zakupów w Sklepie on-line jest dokonanie wstępnej rejestracji Klienta. Dla wstępnej rejestracji Klienta konieczne jest podanie:

a.       Danych osobowych klienta (imię i nazwisko),

 1. Danych kontaktowych klienta:
 • Nr telefonu kontaktowego,
 • Adres poczty e-mail (dla weryfikacji danych Klienta oraz dla przesyłania potwierdzeń o dokonywanych zakupach); adres poczty e-mail Klienta jest jednocześnie jego Identyfikatorem („Login”),
Danych adresowych klienta (adres do korespondencji i przesyłania zakupionych produktów),

d.      Hasła dostępu (ciąg znaków ustalonych przez Klienta, uniemożliwiających dostęp niepowołanych osób do Konta Klienta).

2.       Po dokonaniu wstępnej rejestracji – na podany przez Klienta adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z prośbą o weryfikację/potwierdzenie rejestracji. Po pozytywnym dokonaniu potwierdzenia rejestracji Klient może w pełni korzystać ze Sklepu on-line. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji – Konto Klienta pozostanie nieaktywne. W przypadku problemów Biuro Obsługi Klienta (BOK, e-mail: sklep@thalgo.pl )  udzieli wszystkich niezbędnych informacji i pomoże Klientowi zarejestrować się w systemie.

 1. Dla dokonywania zakupów w Sklepie on-line konieczne jest uzyskanie odpowiedniego Kodu zakupowego, który jest wydawany przez każdy autoryzowany lub współpracujący z Thalgo Poland sp. z o.o. ośrodek (SPA lub gabinet). Kody zakupowe mogą posiadać określony termin ważności, w czasie którego możliwe będzie dokonywanie zakupów.

4.       Do złożenia zamówienia konieczne jest:

a.       Zalogowanie się Klienta do Sklepu on-line (z użyciem ustalonego podczas wstępnej rejestracji Identyfikatora (adresu e-mail) i Hasła dostępu),

 1. Wybór produktów do zakupu,
 2. Wybór sposobu dostawy,
 3. Wskazanie adresu dostawy; adres dostawy może być różny od adresu zadeklarowanego podczas rejestracji,
 4. Podanie unikalnego Kodu zakupowego,

f.        Zatwierdzenie dokonania zakupów.

5.       Zatwierdzenie dokonania zakupów powoduje wysłanie przez Sklep on-line (system) automatycznej informacji skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji, w celu jego potwierdzenia. Potwierdzone przez Klienta zamówienie trafia do realizacji.

 1. W razie potrzeby BOK kontaktuje się z Klientem. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyrazi Klient w czasie kontaktu. Gdy zamówione produkty są już skompletowane, BOK przystępuje do wysyłki produktów oraz wystawia paragon lub fakturę VAT.
 2. Sposób dostawy zamówienia wybierany jest przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

8.       Dostawa może zostać zrealizowana z wykorzystaniem:

a.       Usługi kurierskiej. Opłata za realizację usługi kurierskiej prezentowana jest na stronie Sklepu on-line (wynika z aktualnego taryfikatora usługodawcy) i zostaje doliczona do złożonego zamówienia. Dostawa realizowana jest w terminie gwarantowanym przez kuriera (do 3 dni roboczych).

b.      Odbioru osobistego w autoryzowanym lub współpracującym z Thalgo Poland sp. z o.o. ośrodku (SPA lub gabinecie), będącego wystawcą Kodu zakupowego dla Klienta. W takim przypadku, Klient powinien sprawdzić czy poszczególne elementy zamówienia są dostępne w wybranym ośrodku SPA/gabinecie. Thalgo Poland sp. z o.o. nie gwarantuje natychmiastowej dostępności do odbioru zamówienia w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w ośrodku (SPA lub gabinecie).

9.       Thalgo Poland sp. z o.o. zastrzega, że w przypadkach braku produktu w magazynie Sklepu on-line – realizacja zamówienia może się opóźnić. Brak produktu w magazynie Sklepu on-line i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone telefonicznie Klientowi, który będzie miał możliwość podjęcia decyzji o dalszym sposobie realizacji zamówienia.

IV. Formy Płatności

 1. Płatności w Sklepie on-line możliwe są do zrealizowania za pomocą:
 • Przedpłaty przelewem lub

o    Zapłaty kartą kredytową.

2.       Klienci dokonujący zamówień za pośrednictwem Internetu wraz z towarem otrzymują paragon lub fakturę VAT. Klienci indywidualni (podmioty nie będące płatnikami VAT) na żądanie mają prawo do otrzymania faktury VAT po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie BOK i przedstawieniu nr identyfikacji podatkowej (NIP).

3.   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

V. Reklamacje i Zwroty

 1. Wszystkie oferowane przez Thalgo Poland Sp. z o.o. produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 2. Sklep on-line nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktów.
 3. Klient ma prawo do odstąpienia od transakcji bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od  daty dostarczenia zamówionych produktów. W takim przypadku Klient musi w terminie 14 dni i  na swój koszt  dokonać zwrotu zamówionych produktów, które nie mogą nosić znamion ich użycia. 
 4. Reklamacje związane z uszkodzeniem towarów podczas przesyłki, bez protokołu szkody spisanego przy kurierze, nie będą rozpatrywane. Zaleceniem Thalgo Poland Sp. z o.o. jest otwieranie każdorazowo przesyłki przy kurierze i sprawdzenie, czy produkty są pełnowartościowe.
 5. Jeżeli dostarczony produkt będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego produktu z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji Thalgo Poland Sp. z o.o. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail z BOK, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz z paragonem lub fakturą VAT. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Thalgo Poland Sp. z o.o. oraz zgodnie z życzeniem Klienta – Klientowi zostanie zwrócony koszt zakupu produktu powiększony o poniesione przez Klienta koszty dostawy bądź Klientowi zostanie wysłany produkt wolny od wad.
 6. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Thalgo Poland Sp. z o.o. wynosi 30 dni kalendarzowych od daty jej zarejestrowania (otrzymania przesyłki zwrotnej od Klienta).
 7. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu produktów na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.
 8.  Thalgo Poland Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów zakupionych produktów.
 9. Wszystkie przesyłki z reklamacjami prosimy kierować na adres korespondencyjny:

Sklep on-line

Thalgo Poland Sp. z o.o.
Adres: ul. Szkolna 12
05-816 Michałowice
NIP: 534-18-74-702

 1. Thalgo Poland Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

VI. Ochrona Danych

 1. Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy Thalgo Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Michałowicach,  ul. Szkolna 12,  do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że każdy zarejestrowany Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. W każdym momencie Klient może zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie. Jednocześnie firma Thalgo Poland Sp. z o.o. zapewnia, że w każdej chwili zostanie uwzględniona przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o usunięcie  Konta Klienta z listy Klientów.

VII. Postanowienia końcowe regulaminu

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Thalgo Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowania zamówienia z przyczyn technicznych (podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy, wadliwe działanie sieci teleinformatycznej, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od Thalgo Poland Sp. z o.o.).
 3. Thalgo Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz Hasło Klienta. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (paragon, faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.
 
Copyright Ellabache Poland